แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ประกาศยกเลิกตัดต้นเสลา หน้า ม.นเรศวร เตรียมปรับแผนใหม่

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ประกาศยกเลิกตัดต้นเสลา หน้า ม.นเรศวร เตรียมปรับแผนใหม่ จากการรายงานข่าวของทีมงานคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบโครงการกรมทางหลวง กรณีจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงหมายเลข 117 (หนองนา-พิษณุโลก) ระยะทาง 6 กิโลเมตร   โดยแบบการปรับปรุ่งนั้นจะมีตัด และขุดย้ายต้นเสลา และต้นราชพฤกษ์เดิมที่ปลูกอยู่ บริเวณหน้า ม.นเรศวร ทำให้ประชาคม นิสิต เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ไม่ต้องการให้แขวงทางหลวง นั้นตัด หรือย้ายต้นไม้ออก จึงขอให้มีการปรับแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมใหม่

ประกาศยกเลิกตัดต้นเสลา หน้า ม.นเรศวร เตรียมปรับแผนใหม่
Facebook แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

ประกาศยกเลิกตัดต้นเสลา หน้า ม.นเรศวร เตรียมปรับแผนใหม่

โดยล่าสุด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 ว่าจะไม่ขุดหรือย้าย ต้นเสลา และต้นราชพฤกษ์เดิมแล้ว และจะมีการปรับปรุงแผนใหม่ต่อไป

 

ข้อมูล : แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1