แจ้งปิดใช้งานประตู 5 ระยะเวลา 1 เดือน

แจ้งปิดใช้งานประตู 5 ระยะเวลา 1 เดือน แจ้งข่าวสำหรับใครที่ใช้การเดินทางประตู 5 เป็นประจำ ในวันที่ 1 มีนาคม – 31 มีนาคมนี้ มหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างเพื่อวางท่อรอดถนนจึงขอให้น้องๆ เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะ