แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ ด้วยมหาวิทยาลัยมี โครงการสร้างระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 57 เป็นต้น

มาโดยจะกำหนดเสร็จงานในระยะเวลา 600 วัน (23 พ.ค. 58) จึงประชาสัมพันธ์ ปิดการใช้งานเส้นทางช่วงหอสมุด มายังอาคารเอกาทศรถ
สำหรับนิสิตหรือบุคคลที่จะเดินทางมาในมหาวิทยาลัยขอให้ไปใช้งานเส้นทางอื่นครับ และบริเวณคณะสถาปัตย์ จนถึงอาคาร CITCOMS ครับ

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ

และบริเวณหน้าคณะเกษตรฯ คณะบริหารฯ และคณะเภสัชฯ ก็มีการขุดเจอเพื่อวางท่อ สำหรับนิสิต หรือบุคลที่มาติดต่อภายในมหาวิทยาลัยขับรถอย่างระมัดระวังครับ เพราะสามรถใช้งานถนนได้เพียงฝั่งเดียวเท่านั้น

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ

บางจุดในช่วงกลางคืนมีไฟเตือน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สำหรับน้องๆ นิสิตที่ขับขี่รถก็ควรใช้ความระวัดระวังนะครับ

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ