โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร ครู 9 อัตรา

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร ครู 9 อัตรา คัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง ครู
กลุ่มสาระที่เปิดรับสมัคร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษไทย 1 อัตรา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศษสตร์ 2 อัตรา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 อัตรา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 อัตรา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559

สามารถสมัครได้ที่

กองบริหารงานบุคล อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ใบสมัคร