10 ก.ค. 59 ระวังรถติด!!! พิษณุโลกจัด 10 สนามสอบ ก.พ.

10 ก.ค. 59 ระวังรถติด!!! พิษณุโลกจัด 10 สนามสอบ ก.พ. โดยจากรายงานระบุว่ามีผู้สมัครทั้ง 10 ศูนย์สอบมากถึง 33,972 คน ซึ่งรายชื่อศูนย์สอบที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไปยังศูนย์สอบทั้ง 10 เพราะอาจจะทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลคราม
  2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  3. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
  4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
  5. โรงเรียนจ่านกร้อง
  6. โรงเรียนผดุงราษฎร์
  7. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
  9. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
  10. โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ระวังรถติด!!! พิษณุโลกจัด