12 ก.ค. 59 เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเรียนเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร วาระปี 2559 – 2564

ในวันอังคารที่ 12 ก.ค. 59 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ สำนักงานเลขานุการของทุกหน่วยงาน และโถงสำนักงานอธิการบดี ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้

เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ที่มา : มหาวิทยาลัยนเรศวร