29 กรกฎาคม 2559 ครบรอบ 26 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วีรกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาภายหลังจากการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยชื่อ “มหาวิทยาลัยนเรศวร”  ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 2016-07-29 07.07.25

จากวันนั้นถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 26 ปี จากการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และผลิตบัณฑิต สู่สังคมมากมาย โดยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเป็นชั้นนำในประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานชาติ

2016-07-29 07.09.02