10 ก.ค. 59 ระวังรถติด!!! พิษณุโลกจัด 10 สนามสอบ ก.พ.

10 ก.ค. 59 ระวังรถติด!!! พิษณุโลกจัด 10 สนามสอบ ก.พ. โดยจากรายงานระบุว่ามีผู้สมัครทั้ง 10 ศูนย์สอบมากถึง 33,972 คน ซึ่งรายชื่อศูนย์สอบที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไปยังศูนย์สอบทั้ง 10 เพราะอาจจะทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนผดุงราษฎร์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

mornornews

July 8, 2016

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ ด้วยมหาวิทยาลัยมี โครงการสร้างระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 57 เป็นต้น

mornornews

January 14, 2016