คณะเกษตรศาสตร์ฯ แจ้งยกเลิก กิจรรมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14

คณะเกษตรศาสตร์ฯ แจ้งยกเลิก กิจรรมงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 แต่ยังคงงานประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานไว้คงเดิม

mornornews

October 27, 2016