คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

mornornews

March 21, 2016