GPA เท่าไหร่ สอบ GAT/PAT วิชาไหนให้ตรงกับคณะที่อยากเข้า TCAS 63 รอบ 2 (โควตา ม.นเรศวร)

GPA เท่าไหร่ สอบ GAT/PAT วิชาไหนให้ตรงกับคณะที่อยากเข้า TCAS 63 รอบ 2 (โควตา ม.นเรศวร) ในรอบนี้เป็นแบบโควตาสำหรับนักเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบไปด้วย (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

Read more

ม.นเรศวร เตรียมเปิดรับโครงการพิเศษ รอบ Portfolio 25 โครงการ รับ 2,077 คน

ม.นเรศวร เตรียมเปิดรับโครงการพิเศษ รอบ Portfolio 25 โครงการ รับ 2,077 คน ช่วงเวลาของการเตรียมตัวมาแล้วสำหรับน้องๆ  63 ที่อยากจะเข้ามาสู่รั้วมหาวิทลัยนเรศวร ในรอบปีการศึกษา 2563 นี้มหาวิทยาลัยนเรศวร คาดการ์จะเปิดรับนิสิต 8,154 คน โดยแบ่งออกเป็น 4

Read more

เปิดสถิติ 10 อันดับ คณะ/สาขา ยอดนิยม ม.นเรศวร จากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 2 ปี 62

เปิดสถิติ 10 อันดับ คณะ/สาขา ยอดนิยม ม.นเรศวร จากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS รอบ 2 ปี 62 จากที่ทีมงาน Mornornews ได้เปิดให้ใช้ระบบการคำนวณคะแนนจากโปรแกรมคำนวณคะแนน TCAS ม.นเรศวร ในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่

Read more

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017

ม.นเรศวร คว้าอันดับ 5 UI GreenMetric world university ranking 2017 จากในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมโครงการนี้ถึง 619 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 26 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 4 แห่ง โดย 10

Read more