ม.นเรศวร ติดอันดับ 10 ของประเทศ มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559

จากที่ทาง Mornornews ได้นำเสนอข้อมูลสถิติ คณะ/สาขาที่ติดอันดับ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ติดอันดับ 7 คณะนิติศาสตร์ที่มีผู้สนจะยืนผล Admission มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูลจากสถิติของเว็บไซต์ Admission premium โดยล่าสุดได้เปิดเผยสถิติ 10 มหาวิทยาลัยยอดนิยม แอดมิชชัน 2559 ออกมาจากข้อมูลความสนใจของนักเรียนที่นำผลคะแนนไปคำนวณกับโปรแกรมประเมินโอกาสติด แอดมิชชัน

mornornews

May 6, 2016