เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง

เปิดโควตา ม.นเรศวร ปี 60 รับ 3,239 ที่นั่ง สำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเข้ามาเรียนที่มอนอ ในรอบรับตรง หรือโควตานี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้สมัครโดยยื่น GPA 5 ภาคเรียน และคะแนน GAT PAT โดยแต่ล่ะสาขานั้นจะใช้คะแนน PAT ที่แตกต่างกันไปโดยน้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่งานรับเข้า กองบริการการศึกษา  แต่วันนี้เราได้สรุปข้อมูลจำนวนรับเข้ารอบโควตาของทุกคณะทุกสาขามาให้ดูกันรวมทั้งหมดถึง 3,239 คน

mornornews

October 30, 2016