QS University Rankings จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11

QS University Rankings จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11 สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Quacquarelli Symonds Limited เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ประกาศผล QS University Rankings ปี 2018 ทั่วทั้งโลก อีกทั้งยังได้ประกาศผลการจัดอันดับในเอเชียและของประเทศไทย เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา QS Asia University Rankings ปี 2018 ได้จัดอันดับให้ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ เป็นมหาลัยอันดับ 1 ในเอเชีย

mornornews

October 23, 2017