GPA เท่าไหร่ สอบ GAT/PAT วิชาไหนให้ตรงกับคณะที่อยากเข้า TCAS 63 รอบ 2 (โควตา ม.นเรศวร)

GPA เท่าไหร่ สอบ GAT/PAT วิชาไหนให้ตรงกับคณะที่อยากเข้า TCAS 63 รอบ 2 (โควตา ม.นเรศวร) ในรอบนี้เป็นแบบโควตาสำหรับนักเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบไปด้วย (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) และจังหวัดชัยนาท ก่อนอื่นเลยที่น้องๆ กำลังที่อยากจะเข้าเรียนต่อที่ ม.นเรศวร ในรอบโควตาเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเราจะต้องใช้ GPA เท่าไหร่ และสอบ GAT/PAT วิชาไหนที่จะได้เข้าเรียนตามคณะที่เราต้องการรวมถึงการสอบ กสพท. และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ล่ะสาขาว่าจะต้องใช้คะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่เราไปดูกันเลยดีกว่า

GPA เท่าไหร่ สอบ GAT/PAT วิชาไหนให้ตรงกับคณะที่อยากเข้า TCAS 63 รอบ 2 (โควตา ม.นเรศวร)

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร