สรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร

สรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร การคัดเลือกรอบ Admission 60 ก็ได้ประกาศผลไปแล้วน้องก็สามารถเข้าไป ตรวจสอบกำหนดการ สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ม.นเรศวร (รอบ Admission)  และสำหรับน้องที่สนใจอยากทราบคะแนนคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ทั้งหมดของ ม.นเรศวร ก็สามารถเข้ามาดูได้เราได้สรุปผลคะแนนทั้งหมดมาให้ดูกันแล้วเรามาดูกันเลยสรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร สรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร สรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร สรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร สรุป คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ระบบ Admission 60 ม.นเรศวร

ขอบคุณข้อมูลจาก admission.cuas.or.th/adm60maxmn/