ทปอ. ออกคู่มือการสมัคร TCAS61 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) สรุปย่อ 5 ขั้นตอน

ทปอ. ออกคู่มือการสมัคร TCAS61 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) สรุปย่อ 5 ขั้นตอน  ซึ่งน้อง ๆ ที่ตั้งหน้าตั้งตารอการสมัคร ในรอบ 3 นี้ที่จะเปิดในวันที่ 9 – 13 พ.ค. 61 นี้ซึ่งน้องที่ต้องการสมัครในรอบ 3 นี้จะต้องเตรียมเอกสารในขั้นตอนที่ 4 ให้ดีเลย หรือน้อง ๆ ที่จะสละสิทธิ์มรรอบที่ 2 จะต้องทำในระบบ วันที่ 3- 6 พ.ค. 61 นี้เท่านั้นมิฉะนั้น น้องจะสมัครรอบ 3 ไม่ทัน ตัดสินใจและเรื่องให้ดีนะศึกษาทั้งข้อมูลการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ให้ดีนะ

1.ศึกษาระเบียบการคัดเลือก
2.ลงทะเบียนก่อนการสมัคร
3.ทำการเข้าสู่ระบบรับสมัคร เลือกคณะ/สาขาที่ต้องการ
4.ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
5.พิมพ์ใบสมัครเพื่อชำระค่าสมัคร

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร TCAS รอบ 3 ได้ตามลิงค์นี้

คณะ/สาขา ที่ ม. นเรศวรเปิด รอบ 3

คู่มือาการยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ (Clearing House)

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ทปอ.