ม.นเรศวร เปิดรับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ปี 61 รับ 1,744 ที่นั่ง

ม.นเรศวร เปิดรับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ปี 61 รับ 1,744 ที่นั่ง  เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  9-13 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://a.cupt.net โดยในรอบนี้แบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ โครงการ กสพท. และโครงการ รับตรงร่วม 1,744 ที่นั่ง น้องที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าสามารถสมัครเข้าได้ โดยเลือกได้ 4 สาขาโดยไม่มีลำดับ น้อง ๆ คนไหนสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริการการศึกษา