[ฉบับสรุป] กำหนดการรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 6,568 ที่นั่ง

[ฉบับสรุป] กำหนดการรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 6,568 ที่นั่งง จากที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศหยุดการใช้ระบบแอดมิชชัน รุ่นสุดท้ายสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 60 เป็นปีสุดท้าย และได้เปิดใช้ระบบใหม่ที่มีชื่อว่า TCAS (Thai University Center Admission System)

อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 29 ตุลาคม 2560 เวลา 14:00 น.

TCAS คือ

แต่ก่อนนี้ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องไปสอบหลายที่มากมาย ข้อสอบมหาวิทยาลัยนั้นโน้นนี่มากมายทั้ง GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-Net มีสอบตรงเฉพาะของมหาวิทยาลัยเข้าไปอีก จึงเกิดการที่เรียกว่าวิ่งสอบและกันที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังเสียเงินค่าสมัครมากมาย

หลักการสำคัญของ TCAS มี 3 ข้อ
1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก เพื่อความเสมอภาค
3. สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเข้าระบบ Clearing House เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของผู้สมัคร

กำหนดการสอบ

จะจัดในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ทั้งหมด 6 สัปดาห์ โดยมีกำหนดการดังนี้ :

สัปดาห์ที่วันสอบรายการสอบจัดสอบโดย
124 – 27 กุมภาพันธ์ 2561GAT / PAT ปีการศึกษา 2561สทศ
23 – 4 มีนาคม 2561O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560สทศ
417 – 18 มีนาคม 25619 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561สทศ
3, 5, 6, 724 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2561กสพท. และ วิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือองค์กรที่จัดสอบ

และพิเศษ! ทาง ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) ได้มีการเพิ่ม ภาษาเกาหลี เป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศอีกด้วย โดยจะจัดสอบครั้งแรกในการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561.. (ข้อมูลจาก พี่ มศว พาน้องสอบ)

ชื่อใหม่ของระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ปีการศึกษา 2561 ที่มีทั้งหมด 5 รอบ เริ่มด้วย

รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน รับ (สมัครผ่านไปแล้ว) 

 • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
 • หลักแกณ์ : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน รับ 3,905 คน (ดูรายละเอียด)
ระบบรับตรง (โควตา) 3,366 คน

ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (New) 394 คน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท 55 คน

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย Community Track 70 คน

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย Inclusive Track 20 คน

 • สำหรับ : น้องๆ ที่เรียนจบ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธาน
 • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน รับ 1,462 คน (ดูรายละเอียด)

 • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  รอบ
 • โครงการ กสพท. 55 คน
 • โครงการ รับตรงร่วม. 1,407 คน
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ หมายความว่า 4 สาขาวิชา หรือ 4 มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้นน้องๆ มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์ของรอบที่ 3 อีกครั้ง) โดยที่จะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด
  ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลคัดเลือก (ข้อมูลจาก พี่ มศว พาน้องสอบ)

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission รับ 1,443 (ดูรายละเอียด)

 • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยมีลำดับ (เหมือนแอดมิชชั่นในปีที่ผ่านมา) แต่ใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักที่ประกาศล่วงหน้า 3 ปี ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) (ข้อมูลจาก พี่ มศว พาน้องสอบ)

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ รับ 10 คน (ดูรายละเอียด)

 • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป สาขาที่เปิดสอบ : โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงสาธารณสุข รับ 10 คน (รายละเอียด)
 • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ทุกรอบมี Clearing house เพื่อป้องกันการกันที่กันนะจ๊ะ

ซึ่งในปีนี้ ม.นเรศวร รับ 6,568 ที่นั่ง แล้วเรามาดูกันว่าแต่ละรอบนั้นรับจำนวนเท่าไหร่กันบ้าง

กำหนดการของ ม.นเรศวร

[ฉบับสรุป] กำหนดการรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 6,568 ที่นั่ง

สำหรับ คณะ/สาขาที่เปิดรับน้อง ๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ ทปอ. เลยนะจ๊ะ http://tcas.cupt.net/

และนี่เป็นกำหนดการรวมของระบบ TCAS ทั้งประเทศ

[ฉบับสรุป] กำหนดการรับสมัครใหม่ระบบ TCAS ม.นเรศวร รับ 6,568 ที่นั่ง

ขอบคุณข้อมูลจาก ทปอ. กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร