ม.นเรศวร เปิดแล้วรับสมัคร TCAS 61 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA

มีอัพเดทข้อมูลใหม่ คลิก


ม.นเรศวร เปิดแล้วรับสมัคร TCAS 61 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA เริ่มแล้วกับช่วงเวลาสำหรับเด็ก 61 ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับ ม.6 ที่จะต้องเข้าระบบการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS เป็นปีแรกซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้นก็มีการรับทั้งหมด 5 รอบในระบบ TCAS รวมทั้งสิ้นมากถึง 6,568 (ยอดรับ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560)

สำหรับรอบแรกนี้ เป็นการรับด้วย Portfolil/GPA ซึ่งเป็นโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ด้านทัศนศิลป์ โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Scientist Competition) การเข้าร่วมโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ชั้นสูง(Advance Electronic e-Camp)

ซึ่งจำนวนการรับทั้งสิ้นในรอบนี้คือ 142 คน

น้อง ๆ สามารถดูกำหนดการ และรายละเอียดการรับสมัครได้เลย

ม.นเรศวร เปิดแล้วรับสมัคร TCAS 61 รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolil/GPA

เว็บไซต์สมัคร http://www.admission.nu.ac.th/

ตั้งแต่ วันที่ 3-9 ตุลาคม 2560 นี้นะครับ อย่าพลาดเด็ขาดสำหรับน้องๆ 61 ที่มีความสามารถ พี่ ๆ มอนอ อยู่อยู่นะครับ มาร่วมเป็น #ทีมนเรศวร ด้วยกัน ข้อให้โชคดี แล้วเจอกันที่ มอนอ นะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กองบริการการศึกษา