ม .นเรศวร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ รอบที่ 5 ปีการศึกษา 61

ม .นเรศวร เปิดรับสมัครโครงการพิเศษ รอบที่ 5 ปีการศึกษา 61 (ภาคปกติ) หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อโครงการความสามารถพิเศษ เปิดรับ 53 ที่นั่ง 5 สาขา อัพเดทกันได้เลยว่ามีสาขาไหนบ้าง #ทีมนเรศวร ห้ามพลาด รับสมัคร 16-18 กรกฎาคม 2561

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดกเพิ่มเติม www.admission.nu.ac.th