ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี [ไม่มีจำหน่าย]

ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลดฟรี [ไม่มีจำหน่าย] จากที่ทุก ๆ  ปีทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศจำหน่าย ระเบียบการ Admission แต่ในปีนี้ได้เปิดให้สามารถดาวนืโหลดได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์  http://a.cupt.net  ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ซึ่งในระเบียบการ Admission ก็จะประกอบไปด้วยจำนวนการรับสมัครของแต่ละคณะในทุก ๆ มหาวิทยาลัยที่เข้าระบบ Admission รวมถึงการระบุค่าคะแนนของการยื่น GAT/PAT และ O-NET สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังรอระเบียบการ Admission  ก็รอดาวน์โหลดกันได้ 18 พฤษภาคม เป็นต้นไปนะจ๊ะ

โดยกำหนดการ Admission 60 ต่อจากนี้ไปก็คือ

ระเบียบการ Admission 60 ดาวน์โหลด

 

ที่มา : a.cupt.net