วิธีคำนวณคะแนน Admission

มีน้อง ๆ เข้ามาถามกันเยอะในส่วนของการคำนวณคะแนน Admission ในวันนี้พี่ๆ ทีมงานได้ไปหาข้อมูลมาว่าระบบ TCAS ใหม่นี้ยังใช้การคิดคะแนน Admission อย่างไร ก็ได้ถึงบางอ้อ ว่าใช้อัตราส่วนเดิม  20 30 50  คือ GPAX 20% O-NET 30%  GAT/PAT 50% (ขึ้นอยู่กับระเบียบการรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย) มาเลยเรามาลองคำนวณกันว่า Admission ระบบ TCAS นี้เราจะได้คะแนนเท่าไหร่

อัตราส่วน GPAX 20% O-NET 30%  GAT/PAT 50% (ขึ้นอยู่กับระเบียบการรับเข้าของแต่ละมหาวิทยาลัย)

GPAX  ให้ 20% = 6,000 คะแนน

เกรดเฉลี่ย 6 ภาคเรียน x 1,500

O-NET 30% = 9,000 คะแนน
เอาคะแนนในแต่ละวิชามารวมกันแล้วคูณด้วย 18
คณิตศาสตร์ + ภาษาไทย + สังคมศึกษา + ภาษาอังกฤษ +  วิทยาศาสตร์ = คะแนนรวม x 18

GAT/PAT  50% = 15,000 คะแนน

แบ่งแยก % ออกไปตามแต่ละสาขาวิชา

เช่น คณะเกษตรศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร  GPAX 20% O-NET 30%  GAT 10%   PAT 1 10% PAT 2 30%

GAT (คะแนนที่สอบได้) x 10 = คะแนนที่ได้

PAT 1 (คะแนนที่สอบได้) x 10 = คะแนนที่ได้

PAT 3 (คะแนนที่สอบได้) x 30 = คะแนนที่ได้

วิธีทำ

200 x 10 = คะแนนที่ได้

150 x 10 = คะแนนที่ได้

120 x 30 = คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้ 2,000+1,500+3,600 = 7,100 คะแนน