โควตา TCAS64 ม.นเรศวร เลือก 3 อันดับ รับ 3,147 คน

โควตา TCAS64 ม.นเรศวร

มาแล้วอีก 1 โครงการรอบ โควตา 18 จังหวัดภาคเหนือ ที่จะเปิดรับในรอบ 2 โดยใช้คะแนน GPA และคะแนน GAT/PAT สำหรับน้อง ๆ ม.6 18 จังหวัดภาคเหนือ ที่กำลังสนใจที่จะเรียนต่อที่ ม.นเรศวร เตรียมตัวให้พร้อม ปีนี้ ม.นเรศวร เปิดรับถึง 3,147 คน

คุณสมบัติเบื้องต้น
– โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท)
– ใช้คะแนน GPA 5 ภาคเรียน
– คะแนนการสอบ GAT/PAT
– และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา
– สามารถเลือกได้ 3 อันดับ

การกำหนดขนาดโรงเรียน มี 3 ขนาด รายละเอียดดังนี้

1. ขนาดใหญ่ จำนวนนักเรียน 230 คนขึ้นไป
2. ขนาดกลาง จำนวนนักเรียนระหว่าง 100-229คน
3. ขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนไม่เกิน 99คน