มาแล้ว!! กำหนดการระบบ TCAS คัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กำหนดการระบบ TCAS คัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อน้องปี 60 กำลังที่จะประกาศผลรอบแอดมิชชั่น และก็เป็รุ่นสุดท้ายที่ใช้ระบบนี้ ในปีการศึกษา 61 ระบบการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา จะเป็นระบบ TCAS อย่างที่ทราบกันดี

mornornews

June 12, 2017