มาแล้ว!! กำหนดการระบบ TCAS คัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กำหนดการระบบ TCAS คัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อน้องปี 60 กำลังที่จะประกาศผลรอบแอดมิชชั่น และก็เป็รุ่นสุดท้ายที่ใช้ระบบนี้ ในปีการศึกษา 61 ระบบการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา จะเป็นระบบ TCAS อย่างที่ทราบกันดี จากกำหนดการที่ออกมาแล้วเราจะเป็นว่ามีขั้นตอนการรับเข้าที่มากขึ้นเป็นขั้นต้อนและจะมีหลายรูปแบบ และการ Clearing House  ก็มีหลายครั้งมากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา เข้ารับการศึกษา น้อง ๆ มาดูกันเลยว่ามีกำหนดการอย่างไรบ้าง

(ใบส่วนอื่น ๆ จากนี้เราจะมาอัพเดทให้นะจ๊ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง)

มาแล้ว!! กำหนดการระบบ TCAS คัดเลือกนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561