ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นที่ทราบกันดีว่านิสิตที่มาเรียนหลักสูตรนานาชาตินั้น จะต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่เป็นความจำเป็นอย่างมากในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

mornornews

May 27, 2017