ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นที่ทราบกันดีว่านิสิตที่มาเรียนหลักสูตรนานาชาตินั้น จะต้องมีความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่เป็นความจำเป็นอย่างมากในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ วันนี้พี่แอดเลยไปเอาเกณฑ์ภาษาอังกฤษมาให้ดูว่าน้อง ๆ จะไปสอบในสถาบันทดสอบไหนได้บ้างที่มหาวิทยาลัยยอมรับ และสามารถนำผลมายื่นจบได้ เราไปดูกันเลยว่ามีที่ไหนกันบ้าง

ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

ซึ่งนิสิตสามารถนำผลการสอบมายื่นได้ตั้งแต่ปี 3 เป็นต้นไปเลยนะ

ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ตารางเทียบเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ป.ตรี (หลักสูตรนานาชาติ)ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริหารการศึกษา