ประกาศใหม่ ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

ประกาศใหม่ ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 จากที่เราได้ทราบกันดีแล้วว่า ม.นเรศวร ได้มีการปรับค่าเทอมของระดับ ป.ตรี กันไปแล้ว วันนี้ทางทีมงานจึงเลยเอาประกาศค่าเทอมใหม่สำหรับ โท-เอก มาให้ดูกันบ้าง ในปีการศึกษา 60

สำหรับประกาศนี้มีผลกับนิสิต โท-เอก ที่จะเข้าศึกษาในปี 60 หรือรหัส 60 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2559 มาแล้ว เรามาดูกันเลยว่าแต่ล่ะคณะ/สาขา นั้นจะมีค่าเทอมเท่าไรกันบ้าง ราคานั้นก็ขึ้นอยู่ต้นทุนของการผลิตมหาบัณฑิต  และดุษฎีบัณฑิตนะครับ

ป.โท แผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2

ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

ป.โท แผน ก (ครูประจำการ)

ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

ป.โท แผน ข (เสาร์-อาทิตย์)

ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

 

ป.เอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1

ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

ป.เอก แบบ 2.1 และแบบ 2.2

ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60 ค่าเทอม โท-เอก ม.นเรศวร ปีการศึกษา 60

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริการการศึกษา