QS University Rankings จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11

QS University Rankings จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11 สถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS Quacquarelli Symonds Limited เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ประกาศผล QS University Rankings ปี 2018 ทั่วทั้งโลก อีกทั้งยังได้ประกาศผลการจัดอันดับในเอเชียและของประเทศไทย เมือวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา QS Asia University Rankings ปี 2018 ได้จัดอันดับให้ Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ เป็นมหาลัยอันดับ 1 ในเอเชีย

โดยสำหรับในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงครองอันดับ 1 ในมหาวิทยาลัยไทย ส่วนมหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น คว้าอันดับ 11  ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าในมี 2017 ที่อยู่ในอันดับที่ 12 แต่ยังตกลงจากในปี 2016  ที่อยู่ในอันดับที่ 10 ของประเทศไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11

อันดับปี 2016 ม.นเรศวร อันดับ 10 ของประเทศไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11

อันดับปี 2017 ม.นเรศวร อันดับ 12 ของประเทศไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11

อันดับปี 2018 ม.นเรศวร อันดับ 11 ของประเทศไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย ปี 2018 ม.นเรศวร คว้าอันดับ 11

ขอบคุณข้อมูลจาก QS University Rankings