เปิด (รอบ 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

เปิด (รอบ 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี จากที่ ม.นเรศวร ได้เปิดรับโควตารอบ 3 ไปมากว่า 500 ที่นั่งไปแล้ววันนี้ก็มีประกาศใหม่ออกมารับสมัครเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีซึ่งจำนวนที่รับทั้งหมด 25 คนเลยนะแบ่งออกเป็น

  1. สาขานาฏศิลป์ไทย 10 คน
  2. สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย 10 คน
  3. สาขาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก 5 คน

กำหนดการสมัครก็เช่นเดียวกับโควตา รอบ 3 ในสาขาอื่น ๆ  สมัครได้ด้วยตนเอง วันที่ 25-26 กรกฏาคม 2560 ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS) สอบถามเพิ่มเติม 05596 2055

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดฉบับเต็ม

คุณสมบัติ

เปิด (รอบ 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เปิด (รอบ 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี เปิด (รอบ 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

กำหนดการ

เปิด (รอบ 3) โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

ขอบคุณข้อมูลจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร