มาดูกัน เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

มาดูกัน เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าถ้านิสิตที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว แต่ซักพักรู้สึกว่าสาขาที่เรียนมันไม่ใช่ นิสิตรู้หรือไม่ว่านิสิตสามารถที่จะทำเรื่องขอย้ายคณะและสาขาได้แต่ต้องอยู่ในระเบียบการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการพิจาณาของมหาวิทยาลัยด้วยนะจ๊ะ มาดูกันดีกว่าว่ามีเกณฑ์อย่างไรบ้างที่นิสิตจะสามารถย้ายคณะ/สาขาได้

เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี เกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

ขอบคุณข้อมูลจาก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร (2559). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559