[รีวิว] ศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

[รีวิว]  ศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ถ้าพูดถึงการขอใบอนุญาตขับขี่ หรือการต่อใบอนุญาตใบขับขี่ในปัจจุบันนั้นจะต้องมีการอบรมให้ครบตามชั่วโมงที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ สำหรับผู้ที่ต้องการขอใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ จะต้องอบรม 5 ชั่วโมง (จากเดิม 4 ที่เพียงเริ่มใช้มาเมื่อต้นปี 2560) และสำหรับผู้ต่อจะต้องอบรม 1 ชั่วโมง  โดยหลักสูตรนั้นก็จะมีเปิดให้อบรมทุก ๆ เดือนครับ

ศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ตัวอย่างโปรแกรมอบรม

ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ได้ร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดการอบรมภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและขอต่อใบอนุญาตขับรถ (ความจริงแล้วเมื่ออบรมเสร็จแล้วเราสามารถไปใช้ทำที่ขนส่งไหนก็ได้ทั่วประเทศภายใน 1 ปี)

ศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฏี (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

มีทั้งหลักสูตรสำหรับขอใหม่ และสำหรับต่ออายุ ทั้งรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์

 1. ขั้นตอนการขอรับการอบรม

  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://web2.eng.nu.ac.th/ctc/

 2. พิมพ์ใบสมัคร

  ต้อง Print ใบสมัครพร้อมลงชื่อในใบสมัคร เตรียมหลักฐาน และนำมายื่นในวันอบรม (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)

 3. ชำระค่าบริการอบรม

  ส่วนค่าสมัคร ขอใหม่ 300 บาท และต่ออายุ 50 บาท นั้นมาจ่ายได้ในวันอบรมเลยครับ

ข้อดีของการมาอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม

 • ไม่ต้องเสียเวลาไปจองคิวนานที่ขนส่ง***
 • มีการติวข้อสอบให้ด้วย
 • อาจารย์อบรมสนุกไม่ง่วง
 • อบรมประมาณครึ่งวัน และเมื่อมีเวลาว่างก็ค่อยไปขอยื่นทำภายใน 1  ปี ที่ไหนก็ได้ ยื่นแล้วสอบสมรรถนะ ตามด้วยข้อเขียน และปฏิบัติวันเดียวเสร็จ (ถ้าไม่ผ่านสามารถให้ได้อีกภายใน 90 วัน ไม่เสียหาย)
 • สำหรับขอผู้ต่อ อบรมช่วง 12.00-13.00 น. แทบจะไม่เสียเวลาทำงานเลย
 • จากประสบการณ์ที่ไปทำมาการผ่านอบรมไปแล้วเจ้าหน้าที่จะชอบมากเพราะไม่ต้องมาเสียเวลาอบรม และเราก็ไม่ต้องไปแต่เช้า เพื่อจองคิวอีก สามารถไปที่ขนส่งและยื่นได้ไม่เกิน 10.30 น. และสอบอย่างอื่นต่อได้เลย

ของดีแบบนี้เราจึงเอามาบอกต่อสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้นะครับแอดไม่ได้อะไรเลยจริงๆ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆ จะได้ไม่ต้องเสียเวลานาน ๆ ในการทำใบขับขี่ครับ