เปิดรับสมัครแล้ว โควตา ม.นเรศวร ปี 62 #TCAS62 รับ 3,293 คน

เปิดรับสมัครแล้ว โควตา ม.นเรศวร ปี 62 #TCAS62 รับ 3,293 คน มาแล้วระเบียบอย่างเป็นทางการของโควตา ม.นเรศวร ปี 62 #TCAS62 เริ่มเปิดรับสมัคร 4-11 กุมภาพันธ์ 2562

โดยครั้งนี้เปิดรับโควตาทั้งหมด  3 โครงการ คือ

1. การรับตรงแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

2. โควตา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Community Track) และกลุ่มลดความเหลือมล้ำ (Inclusive Track) 

3. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)

โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิษถ์ และอุทัยธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร
กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6
มีคะแนนสอบ GAT – PAT / O-NET

 

กำหนดการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบริการการศึกษา