กิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)”

กิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” เป็นโครงการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ

Read more

นักวิจัย ม.นเรศวร ชี้อีก 40 ปี ข้างหน้าอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้น 3-4 องศา

ทีมวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัย “โครงการศึกษาเพื่อวางแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแห่งชาติ” โดยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) งบวิจัยกว่า 7.35 ล้านบาท เผยประเทศไทยในรอบ 40 ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงขึ้นราว ๆ 0.4-2.6 องศาเซลเซียส บางพื้นที่เตรียมพร้อมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Read more

รับสมัครทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

เปิดรับแล้วสำหรับอาจารย์และนินสิตที่สนใจอยากขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยใน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครแล้ว

Read more