กิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)”

กิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” เป็นโครงการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งแนวคิดหลักในการจัดงานครั้งนี้คือ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิดหลัก “เช็คอินถิ่นเหนือ เพื่อวิจัยสู่ความยั่งยืน” กิจกรรมมีวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ โดยภายในงานเราจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านการวิจัยหลากหลายสาขาวิชาทั่วประเทศ สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://rre2017.nu.ac.th/ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จนถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้ และสำหรับผู้เข้าร่วมงานและกิจกรรมทั้ง 3 ส่วน  1. Highlight Stage 2. ภาคนิทรรศการ  3.ภาคประชุม ลุ้นรับ Samsung Galaxy A7 (2017) ได้ฟรี ๆ อีกด้วย

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)

โดยกิจกรรมนี้สำหรับน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา  อาจารย์ ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ที่สนใจและอยากที่จะมาเยียมชมงานนี้ก็สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้เลย กิจกรรมดี ๆ แบบนี้เราจึงเอามาบอกต่อเพื่ออัพเดทความรู้ทางด้านงานวิจัยกันนะจ๊ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก http://rre2017.nu.ac.th