โควตา TCAS64 ม.นเรศวร เลือก 3 อันดับ รับ 3,147 คน

มาแล้วอีก 1 โครงการรอบ โควตา 18 จังหวัดภาคเหนือ ที่จะเปิดรับในรอบ 2 โดยใช้คะแนน GPA และคะแนน GAT/PAT สำหรับน้อง ๆ ม.6 18 จังหวัดภาคเหนือ ที่กำลังสนใจที่จะเรียนต่อที่ ม.นเรศวร เตรียมตัวให้พร้อม ปีนี้ ม.นเรศวร เปิดรับถึง 3,147 คน

mornornews

September 30, 2020

TCAS64 ม.นเรศวร เตรียมเปิดรับ 28 โครงการ รอบ Portfolio จำนวน 2,375 คน

มาแล้วรายละเอียด 28 โครงการ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ของ ม.นเรศวร น้อง ๆ ม.6 ที่สนใจเรียนมอนอ และคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รอบนี้ต้องไม่พลาดเปิดรับถึง 2,375 คน โดยกำหนดการของ ทปอ. ส่งรายชื่อผู้สมัครและผู้ผ่านการคัดเลือก 19 – 20 ก.พ. 2564

mornornews

September 22, 2020