รับสมัครทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19

เปิดรับแล้วสำหรับอาจารย์และนินสิตที่สนใจอยากขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยใน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เปิดรับสมัครแล้ว

mornornews

January 14, 2016

ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเลือกตั้ง เป็นผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

มาแล้วสำหรับโอกาสดีๆ ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกประสบการณ์การเป็นผู้นำนิสิต เพื่อทำกิจกรรมเพื่อมหาวิทยาลัยใน ปีการศึกษา  2559 สำหรับ

mornornews

January 14, 2016

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ

แจ้ง! ปิดการจราจรงานก่อสร้างวางท่อ ด้วยมหาวิทยาลัยมี โครงการสร้างระบบบำบัดของเสียทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 57 เป็นต้น

mornornews

January 14, 2016

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท และปริญญาเอก 5 หลักสูตร 10 สาขาวิชา

mornornews

January 13, 2016

18 มกราคมนี้ ประกาศผลรอบโควตา ม.นเรศวร ปี 59

18 มกราคมนี้ ประกาศผลรอบโควตา ม.นเรศวร ปี 59 และจะมาตรวจร่างกายในวันที่ 21-23 มกราคมนี้ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่

mornornews

January 13, 2016

ปฏิทินระบบรับตรง (โควตา) ปริญญาตรี ปี 2559

ได้เวลาแล้วสำหรับรุ่นพี่ที่จะต้องเตรียมตัว รับน้องรหัส 59 ในรอบโควตา ที่จะมาตรวจร่างกายในวันที่ 21-23 มกราคมนี้ และกำหนดการสอบ

mornornews

January 13, 2016

คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2559

mornornews

January 13, 2016

รวมภาพบรรยากาศ งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 นี้เราจึงได้

mornornews

December 19, 2015
1 14 15